Miesten ja naisten välinen palkkaero on mielestäni vielä huolestuttavan suuri ja siihen tulisi kiinnittää paljon nykyistä enemmän huomiota.

Kalevan artikkelissa* tasa-arvoasioista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kertoi asettavansa kolmikantaisen työryhmän tekemään lakimuutoksista esityksen palkkaeron kitkemiseksi. Mielestäni työryhmän asettaminen on tervetullut uudistus, koska edelleenkin palkkasyrjintä on todellisuutta, vaikkakin kiellettyä. Nykyään palkkasyrjintää esiintyy erityisesti samanarvoisissa töissä, eikä niinkään enää samasta työstä maksettavassa palkassa. Kannatan suuresti palkkatasa-arvoa, riippumatta kuka työn tekee, koska mielestäni kaikki työ on yhtä tärkeää ja jokaisen yksilön tekemä työ yhtä arvokasta.

Toivon vain, että työryhmä saa nykyisessä kiristyneessä tietoturvamaailmassa jotain aikaan. Toukokuun alusta voimaan astunut EU:n laajuinen tietosuoja-asetus ja yksityisyyden suoja voivat estää esimerkiksi työpaikalla työskentelevien työntekijöiden palkkatietojen avoimen vertailun.

 

*https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/saako-tyokaverisi-samanarvoisesta-tyosta-parempaa-palkkaa-tasa-arvovaltuutettu-esittaa-lakimuutoksia-etta-palkkasyrjinta-on-helpompi-todentaa/807965/