Helsingin Sanomien uutinen ”Poliisi, verottaja ja Kela pääsevät pian entistä helpommin kurkkimaan tilitietoja – Viranomaisille tulee järjestelmä, josta tiedot saa parilla napin painalluksella” (7.10.2018) kertoo pankkitietojen yksinkertaistuneesta saatavuudesta viranomaisille. Hyötyjä tässä kehityksessä on monia. Tietojen välittäminen paikasta toiseen on jo pitkään toiminut isojen paperikasojen välityksellä, mikä alkaa nykyään olla jo hieman vanhanaikaista. Ja niin kuin uutisessa kerrotaan, tiedot ovat aina olleet viranomaisten saatavilla, ja uudistuksen myötä ne tulevat vain helpommin saataville. Tämä säästää osapuolilta aikaa ja muita resursseja. Kuitenkin tietojen saatavuuden yksinkertaistuessa kasvaa myös valvojien vastuu. Viime vuosina on uutisoitu tapauksista, joissa viranomaiset ovat urkkineet heille kuulumattomia tietoja ilman lupaa. Jos tiedot tulevat lähes suoraan yhä useamman ihmisen saataville, kynnys luvattomaan toimintaan saattaa laskea entisestään. Herääkin siis kysymys, miten tämän toiminnon käyttöä valvotaan? On siis olemassa mahdollisuus, että vaikka uudistus saattaakin helpottaa veronkiertäjien jäljittämistä, voi uudistuksen hyödyntäjillä olla mielessään jotkin aivan muut käyttötarkoitukset. Mielestäni uudistukset ja modernisointi ovat tälläkin alalla tervetulleita – kunhan ne toteutetaan kansalaisten yksityisyydensuoja mielessä.