Kaleva 22.10.2018 

 

Valitsemani uutinen käsittelee Halpa-Hallin sunnuntaikaupan aloittamista. Mielestäni tämä on Halpa-Hallille hyvä asia, koska ennen tätä muutosta Halpa-Hallille on tullut tappiota, koska kauppa on ollut sunnuntaisin kiinni. Kaupan vakio asiakkaat ovat joutuneet tehdä sunnuntaisin ostokset muualla. Uskoisin, että Halpa-Hallin suosio ja myynti kasvaa tämän uudistuksen myötä. Toisaalta kun Halpa-Halli on perustettu, sunnuntaikauppaa ei ole otettu käyttöön uskonnollisen vakaamuksen takia, sunnuntai on siis haluttu pyhittää lepopäiväksi niin kuin raamatussakin kehotetaan. Luulisin, että ne jotka kannattavat sunnuntain pitämistä pyhäpäivänä saattavat pahoittaa mielensä tästä muutoksesta. Tämä muutos vaikuttaa myös työntekijöihin, sillä he joutuvat tekemään myös sunnuntaisin töitä. Voi olla mahdollista, että osa työntekijöistä kannattaa sunnuntain pitämistä lepopäivänä, joten he saattavat joutua valitsemaan uskonnollisen vakaamuksen ja työpaikkansa välillä.