Hoitokotien hinnat hämmästyttävät: “raha kelpaa, mutta asukkaita kohdellaan kuin roskaa”, uutisoi Iltasanomien talousuutiset 15.10.2018. Uutinen käsittelee tehostettujen vanhustenhoito palveluiden kallista hinnoittelua. 

 

Uutinen kertoo, että isoissa kaupungeissa tehostettu palveluasuminen maksoin noin 172 euroa vuorokaudelta ja 5332 euroa kuukaudelta. Kalliita hintoja on kritisoitu paljon ja palveluiden laatua on moitittu, sillä omaiset kokevat, ettei asukkaista välitetä ja heitä kohtaan ollaan välinpitämättömiä. Voidaan todeta hintoja katsellessa, ettei monella vanhuksella ole yksinkertaisesti varaa maksaa näin suuria kuukausi maksuja, vaikka kunta avustaisi maksuissa. Monet lukijat ovatkin keksineetkin parannus ehdotuksia, kuinka tilannetta saataisiin hallintaan. Moni onkin ehdottanut, että palvelut siirrettäisiin kokonaan julkiselle puolelle. Tätä on perusteltu, että laatu paranisi ja se tulisi yhteiskunnalle halvemmaksi. Itse kannatan yleiselle puolelle siirtymistä, jotta hinnat pysyisivät halvempina eivätkä yksityiset palvelut voisi nousta aivan mahdottomiin summiin hintoja. 

 

Uskoisin, että moni on kanssani samaa mieltä siitä, että hintoja tulisi laskea. Jos yksityisillä palveluilla ei ole mahdollisuutta laskea hintoja tulisi hoitopalveluihin panostaa entistä enemmän. Jos hoitajia on suhteessa asukkaisiin vähän, voisi hoitolaitokset investoida uusia työntekijöitä, jotta asiakasta kohden olisi enemmän aikaa ja asiakkaat tuntisivat, että heitä kohdeltaisiin inhimillisesti. Toki uusien työntekijöiden ottaminen on kallista, mutta jotain täytyy hoivakodeissa muuttaa. Kumpi voittaa, raha vai laatu? 

 

Tilanne kuulostaa korviini huolestuttavalta. Vanhuksia kohdellaan huonosti siihen nähden, mitä heidän hoidosta maksetaan. Väkisinkin tulee ajatelluksi, että onko 5000 euroa kuukausimaksuksi kohtuullinen vai ottaako yrittäjä välistä rahaa omaan taskuunsa, nipistämällä hoidon laadusta. Mitä olen kuullut yksityisen puolen hoidon laadusta ajatus, että oma sukulaiseni menisi sen tasoiseen hoitoon ja maksaisi siitä maltaita, olisi vastenmielinen. Kehotukseni aiheeseen olisikin, että hoitopalvelut siirrettäisiin julkiselle sektorille, jottei yritykset pääsisi rikastumaan vanhusten nöyryyttävällä kohtelulla.