Työttömyys on ollut Suomessa ongelma koko 2000-luvun ajan. Huonoon Taloudelliseen tilanteeseen ja työttömyyteen on vaikuttanut erilaiset taloudelliset kriisit ympäri Eurooppaa ja yhdysvaltoja. Työttömyys on kuitenkin kääntynyt laskuun viime vuosina talouskasvun ja paremman taloudellisen tilanteen seurauksena. Joillakin paikkakunnilla ja aloilla on jopa pulaa työvoimasta. Ilta-Sanomien julkaisemassa artikkelissa: ”Ministeriö: Kainuussa voidaan puhua jo työvoimapulasta” 10.10.2018 paneudutaan tarkemmin työvoimapulaan liittyviin ongelmiin ja sen ratkaisuihin. Vaikka avoimia työpaikkoja on tarjolla, siitä huolimmatta moni ihminen on työttömänä. Suurin selitys asialle on se, että työnhakijan ja työpaikan tarpeet eivät kohtaa. Näitä ongelmia ovat esimerkiksi työpaikkojen maantieteellinen sijainti ja töihin vaadittava riittävä koulutus. Työnantajan tehtävä on mielestäni luoda sellaiset olosuhteet, että työpaikka on vetovoimainen työnhakijan silmissä. Olosuhteiden rakentaminen lähtee siitä, että ulkopaikkakuntalaisille tarjotaan viihtyisä työsuhde asunto.